A1-ontwerpgroep Architecten
Interieur en maritiem

Sinds 1987 houdt ons bureau zich naast de gebouwde omgeving ook met jacht en interieurdesign bezig. Deze werkzaamheden staan door onze benaderingswijze zeer dicht tegen architectuur aan. Interieurarchitectuur speelt zich af binnen de architectuur. Beide zijn onomstotelijk aan elkaar verbonden. Bij de conceptvorming speelt functionaliteit, verschijningsvorm en belevingswaarde van zowel het exterieur als het interieur een grote rol. Of het gaat om volumes, relatie tussen ruimtes, uitzicht, daglichtinval of kleurgebruik. Door de uitgangspunten te koppelen ontstaat één geheel. De benadering bij het ontwikkelen van een yachtconcept is hierin hetzelfde. Echter zijn de uitgangspunten bij een yacht duidelijk anders. Dit heeft geresulteerd in diverse jachten die onze visie op conceptvorming en verschijningsvorm weergeven.

Interieur Beursgebouw Rotterdam
Interieur luxe yacht
22,5 mtr. Motoryacht
Interieur luxe yacht