A1-ontwerpgroep Architecten
Verbouw

Stedelijke renovatie

Vele panden verkeren nog in verwaarloosde of zelfs vervallen staat als wij ingeschakeld worden.
Aan ons de taak om te zorgen dat het onroerend goed de komende decennia weer meekan. Het maken of splitsen in separate appartementen, het opnieuw opbouwen van hele panden met originele gevels en details is een complexe zaak. Vergunningen, brandveiligheid, geluidsproblematiek en hedendaags comfort zijn eisen van deze tijd. Daarbij is het belangrijk het authentieke op zoveel mogelijk manieren te behouden of te herstellen. Zo kan, niet alleen voor eigenaar en huurder maar ook voor het beeld en de leefbaarheid van de stad een betere omgeving geschapen worden.

 Verbouwingen.

Voor met name particuliere opdrachtgevers zijn wij ervaren in het upgraden van woningen. Soms een enkele dakkapel maar ook interieurverbouwingen en complete aanbouwen. Vaak is de aangekochte woning niet geheel naar wens of is de bestaande woning te klein of aan een grondige wijziging of renovatie toe.