A1-ontwerpgroep Architecten
Bouwkunde

A1-ontwerpgroep bied vele mogelijkheden voor het uitvoeren van de meest uiteenlopende bouwkundige werkzaamheden.

Op de tabbladen vind U een overzicht van veel bij ons voorkomende zaken welke goed geregeld moeten worden. Alles is op dit moment geregeld in de Wabo.

Wabo

Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Door de invoering van de Wabo zijn er een flink aantal zelfstandige vergunningen en toestemmingen verdwenen. Zo zijn bekende vergunningen zoals de bouw-, sloop-, milieu-, gebruiks-, en de monumentenvergunning onder gebracht in de omgevingsvergunning.

 

Aanvragen (omgevings-)vergunning

Het aanvragen van een vergunning is niet altijd even eenvoudig door de complexe wet- en regelgeving. Hier komt meer bij kijken dan u denkt. Bij de aanvraag moeten vele gegevens worden ingevuld en diverse aanvullende berekeningen/rapporten worden gemaakt welke samen met de bouwtekeningen worden ingediend. U moet hierbij denken aan:

-         Oppervlakte berekening;

-         Daglichtberekening;

-         Ventilatie berekening;

-         Milieuprestatie berekening;

-         Energieprestatie berekening (EPG).

Wij kunnen voor u deze zorg uit handen nemen en namens u alles indienen en begeleiden.