A1-ontwerpgroep Architecten
Woningbouw

Door onze ervaring met het realiseren van interieurs en particuliere woningen is het individuele karakter van de projecten ons welbekend. Geen project is gelijk. Dit manifesteert zich bij het ontwikkelen van de woonconcepten. Het wonen brengt voor een ieder andere specifieke eisen met zich mee. Daarom zijn de woningen zo verschillend. Bij woningbouwprojecten krijgt deze ervaring een aparte plaats in het ontwikkelen van het concept. Diverse uitgangspunten, programma's en sferen aan de ene kant. Totaal plan, realiseerbaarheid en architectonische eenduidigheid aan de andere kant. In woningbouwprojecten kan hierdoor een verscheidenheid aan individuele woonplekken worden gecreëerd, waarbij aan de wensen van de toekomstige bewoner tegemoet kan worden gekomen.