A1-ontwerpgroep Architecten
Project begeleiding

-         Bouwbegeleiding

Project- en bouwbegeleiding

  • Aanvragen en vergelijken van offerten;
  • Aansturen en controle (onder)aannemers en eventueel leveren van een bouwbegeleider;
  • Planning en tijdsbewaking van de bouwwerkzaamheden;
  • Overleg met eigenaar/verhuurder en/of bouwteam;
  • Controle tijdens de uitvoering.
  • Overleg met de gemeentelijke instanties.

-         Bouwkundige opname

Bouwkundige inspectie

Na een grondige inspectie van het object wordt door ons een uitvoerige bouwkundige rapportage gemaakt, zodat er een beter inzicht verkregen kan worden naar mogelijke gebreken en toekomstige onderhoudskosten.

Toetsing Bouwbesluit

Bij het veranderen/vernieuwen of vergroten van een bouwwerk moet u altijd voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit met betrekking tot onder meer veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Wij inspecteren uw bouwwerk aan deze voorschriften en signaleren tijdig eventuele afwijkingen.

-         Inmeten

Als basis voor elk verbouwingsplan geldt een nauwkeurige inmeettekening. Omdat het in de bouw vaak om precisiewerk gaat moet u ervan uit kunnen gaan dat deze basis strookt met de werkelijkheid. Hier kan uw verbouwing op stuklopen maar ook wanneer oppervlakten later niet blijken te kloppen dan kan dit achteraf ook voor de nodige problemen zorgen bijvoorbeeld bij een splitsingstekening en of het bepalen van de breukdelen. …… heeft jaren ervaring in het inmeten van panden en probeert zo innovatief mogelijk te zijn. U kunt er zeker van zijn dat de maattoleranties op onze tekeningen tot een minimum worden beperkt.-         Bouwkundig advies

Problemen met een vergunningsaanvraag? 

Bouwkundig advies

Soms zijn de gevraagde vergunningen complex en worden er problemen ondervonden bij de toetsing aan het Bouwbesluit bij legelisaties. Ook in dit geval kunt u een beroep op ons doen. 

-         Over ons 

A1-ontwerpgroep  is gespecialiseerd in het vergunningentraject en de begeleiding van kleine tot middelgrote projecten op het gebied van renovatie-, restauratie-, -verbouw en vernieuwbouw. Zo regelen wij de nieuwe omgevingsvergunning (voorheen o.a. de bouw-, sloop,- en monumentenaanvraag) of een splitsingsvergunning/samenvoegingsvergunning, verzorgen bouwkundige inspecties en berekeningen, bieden ondersteuning bij vergunningstrajecten en/of complicaties (bezwaarschriften), en maken ontwerp en bestek/werktekeningen. Indien gewenst kan ook de gehele bouw begeleid worden vanaf de aanbesteding tot en met de oplevering.